ЦЕНИ

Цени на каса

 Тип билет

ЦЯЛ ДЕН

10:00 – 19:00

 Следобеден билет

14:00 – 19:00

 Гости с височина над 130 см.

 35,00 лв

 25,00 лв

 Гости в височина до  130 см.

 20,00 лв

 15,00 лв

 Гости под 90 см.

 Безплатно

Безплатно